[Twit] 瀧野由美子 今村美月 230128

看板AKB48作者 (...)時間1月前 (), 編輯推噓1(100)
留言1則, 1人參與, 1月前最新討論串1/1
------------------------------------------------------------------------------- 瀧野由美子 --- https://twitter.com/stu48_yumianko/status/1619306683821613063 #鐵音 感謝大家乘車了! 我會從廣島以遠端方式參加! 錯過收聽請從此處 https://nhk.or.jp/radio/ondemand/detail.html?p=5009_01 #NHK鐵道研究會 https://pbs.twimg.com/media/Fnju1mbaYAEd_mM?format=jpg --- https://twitter.com/stu48_yumianko/status/1619307712264929280 #岡田奈々個人演唱會巡迴 超級棒的!!!!! 歡迎回來廣島!!!!! https://pbs.twimg.com/media/FnjvxZXaQAIpij5?format=jpg https://pbs.twimg.com/media/FnjvxY5acAUx4Dy?format=jpg ------------------------------------------------------------------------------- 今村美月 --- https://twitter.com/michu219_stu48/status/1619297186239643650 【岡田奈々1st LIVE TOUR 2023~TIMELESS FLAG~】 在來賓席呼喊 還讓我歌唱了 "LiSA×Uru"的『再會』! 很開心 是很開心的演唱會! 感謝大家 特地前來廣島了! 請一定要再來! 期望巡迴能夠完成... #岡田奈々個人演唱會巡迴 https://pbs.twimg.com/media/FnjmM7yaEAApSMl?format=jpg https://pbs.twimg.com/media/FnjmM70aQAUWjgt?format=jpg https://pbs.twimg.com/media/FnjmM71acAAJnJ3?format=jpg https://pbs.twimg.com/media/FnjmM73aAAE316j?format=jpg --- https://twitter.com/michu219_stu48/status/1619341529402990592 一般門票正在開始發售中! 會等著大家的! #フェイタ https://twitter.com/septppn/status/1619289212800614401 SEPT: FATALISM ≠ Re:Another story ●門票發售開始 現在20時起一般門票的發售已經開始了。進階版門票的取 消名額將會持續增加若干數量。請儘早進行購買 門票索取購買 EPLUS http://eplus.jp/fatalism/ #SEPT #フェイタ https://pbs.twimg.com/media/Fnje9GraYAE0PaE?format=jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.39.199 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/AKB48/M.1674923775.A.249.html

01/29 11:02, 1月前 , 1F
01/29 11:02, 1F
文章代碼(AID): #1ZrKx_99 (AKB48)
文章代碼(AID): #1ZrKx_99 (AKB48)